ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 35 | ทั้งหมด : 821
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  2 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  3 ช่างก่ออิฐ 1 1 22 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  4 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  6 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  7 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 3 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  8 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC 1 3 23 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 23 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  13 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 24 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2 1 24 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  15 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  16 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  17 พนักงานนวดไทย 1 1 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  18 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  19 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 5 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  20 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 3 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  22 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 27 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 27 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  24 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 0 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 821 รายการ