ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 27 | ทั้งหมด : 632
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
  2 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  3 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 23 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับ1 30 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  5 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมระดับ1 30 23 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
  6 การประยุกต์ใช้งานSmartRelayในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  7 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 2 42 23 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  8 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  9 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 24 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  10 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 24 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  11 การนวดสวีดิช 150 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  12 การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  13 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
  14 การประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู 18 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  15 การบำรุงรักษา และการขับรถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  16 การบำรุงรักษา และการขับรถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  17 การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ 18 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  18 การทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหย 30 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  19 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก(ฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์) 30 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  20 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  21 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  22 การทำขนมไทย 18 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  23 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  24 การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 632 รายการ